• SIA SORMS
  SIA SORMS
 • SIA SORMS
  SIA SORMS
 • SIA SORMS
  SIA SORMS
 • SIA SORMS
  SIA SORMS

Ziņas par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums: „SORMS”
Uzņēmuma juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003559401
Reģistrācijas vieta un datums: Rīga, 30.08.2001.
Juridiskā adrese: Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604
Pamatkapitāls: 2828.00 EUR

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati: Borys Gorbatyuk, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt
kapitālsabiedrību atsevišķi

Vidējais strādājošo skaits: 44 cilvēki

Darbības veidi:

 • Atkritumu apstrāde un izvešana
 • Atkritumu savākšana
 • Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
 • Transporta pakalpojumi
 • Celtniecības tehnikas pakalojumi
 • Kravas pārvadājumi

 

Gada pārskata rādītāji

Rādītāja nosaukums Pārskata periods
2013 g.  2014 g.   2015 g. 2016 g. 
  Netto apgrozījums 1 009 889  898 299  1 030 324  916 616
  Pārskata gada peļņa 295 794  71 228 107 599 1 657 

 

SIA Sorms ir B atļauja no 2013.gada un atkritumu apsaimniekošanas atļauja no 16.10.2015.

Saskaņā ar BRAPUS reģistrēto lietotāju sarakstu uz 24.05.2016. SIA Sorms ir BRAPUS lietotājs (BRAPUS līgums no 04.01.16. beztermiņa).


B atļauja izsniegta būvgružu, bīstamo (azbestu saturošo atkritumu) un nebīstamo atkritumu, videi kaitīgo preču atkritumu (nolietotu riepu) pieņemšanas, šķirošanas, drupināšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas iekārtas darbībai.


Atkritumu klases, nosaukumi un daudzumi, kuri ir B atļaujā:
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi,
kuri neatbilst 170106 klasei - 5000 t

170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 - 5000 t
170201 Koks - 1000 t
170202 Stikls - 150 t
170203 Plastmasa - 500 t
170407 Jaukti metāli - 1000 t
170302 Asfaltu saturoši maisījumi - 2000 t
170504 Augsne un akmeņi - 2500 t
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli - 200 t
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 - 50 t
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei - 1000 t
150101 Papīra un kartona iepakojums - 50 t
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi - 5000 t
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi - 1000 t
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei - 1000 t
160103 Nolietotas riepas - 50 t
160120 Stikls - 10 t


Pirms B atļaujas bija atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, jo firma ar to nodarbojas no 2010.gada (pārvadāšanas atļauja RE10AP002 no 15.06.2010.)

 

Atļauja B:

Loading...

©2020 Sorms. All Rights Reserved.

Search