• SIA SORMS
  SIA SORMS
 • SIA SORMS
  SIA SORMS
 • SIA SORMS
  SIA SORMS
 • SIA SORMS
  SIA SORMS

Информация о компании

Название компании: „SORMS”

Юридический статус компании: Общество с ограниченной ответственностью.

Единый регистрационный номер: 40003559401

Место и дата регистрации: Riga, 30.08.2001.

Зарегестрированный адрес: Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu rural municipality, Rēzekne municipality, LV-4604

Капитал: 2828.00 EUR

Имена, фамилии, должности членов правления: Борис Горбатюк, член правления с правом представлять компанию индивидуально.

 

Среднее число сотрудников: 44 персоны

 

Вид деятельности:

 • Переработка и удаление отходов
 • Уборка мусора
 • Оптовая торговля маталоломом
 • Транспортные услуги
 • Услуги строительной техники
 • Грузовые перевозки

 

Показатели годового отчета 

Наиминования показателя  Отчётный период
2013 г.  2014 г.   2015 г. 2016 г. 
  Чистый оборот  1 009 889 898 299 1 030 342 916 616
  Годовая прибыль за отчетный год 295 794 71 228 107 599 1 657

 

SIA Sorms ir B atļauja no 2013.gada un atkritumu apsaimniekošanas atļauja no 16.10.2015.

Saskaņā ar BRAPUS reģistrēto lietotāju sarakstu uz 24.05.2016. SIA Sorms ir BRAPUS lietotājs (BRAPUS līgums no 04.01.16. beztermiņa).


B atļauja izsniegta būvgružu, bīstamo (azbestu saturošo atkritumu) un nebīstamo atkritumu, videi kaitīgo preču atkritumu (nolietotu riepu) pieņemšanas, šķirošanas, drupināšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas iekārtas darbībai.


Atkritumu klases, nosaukumi un daudzumi, kuri ir B atļaujā:
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi,
kuri neatbilst 170106 klasei - 5000 t

170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 - 5000 t
170201 Koks - 1000 t
170202 Stikls - 150 t
170203 Plastmasa - 500 t
170407 Jaukti metāli - 1000 t
170302 Asfaltu saturoši maisījumi - 2000 t
170504 Augsne un akmeņi - 2500 t
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli - 200 t
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 - 50 t
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei - 1000 t
150101 Papīra un kartona iepakojums - 50 t
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi - 5000 t
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi - 1000 t
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei - 1000 t
160103 Nolietotas riepas - 50 t
160120 Stikls - 10 t


Pirms B atļaujas bija atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, jo firma ar to nodarbojas no 2010.gada (pārvadāšanas atļauja RE10AP002 no 15.06.2010.)

 

Разрешение Б:

Loading...

©2020 Sorms. All Rights Reserved.

Search